s

Güneş Enerjisi

Pilkington Nsg Grup, ince film fotovoltaikler, kristalin silikon fotovolataikler, konsantre güneş gücü teknolojisi ve termal güneş kollektörleri gibi önde gelen güneş enerjisi teknolojilerinde kullanılan, özelleştirilmiş ve kaplamalı cam ürünü seçeneklerini sunuyor.

Güneş Camı Seçeneklerimiz: NSG TEC™, Pilkington Sunplus™ , Pilkington Optiwhite™ 

Bu güneş camı çözümlerinin her biri spesifik teknolojiler için optimize edilmiştir.

Güneş panelleri, küçük ölçekli domestik uygulamalardan, büyük ölçekli güneş gücü istasyonlarına, bulutlu kuzey çatılarından güneşli ve sıcak bölgelere, çeşitli enerji gereksinimlerine alternatif çözümler sunmaktadır.

Güneş Camı, bu güneş panellerinin önemli ve bütünleyici bir parçasıdır.

Güneş enerjisi dünyadaki ana enerji kaynağıdır.

Güneş panelleri yenilenebilir enerjiyi doğrudan kullanabilir ve elektrik veya ısı üretebilir.

Güneş paneleri çevre dostu ve güvenilirdir.

Cam, güneş teknolojisinin bütünleyici bir parçasıdır, etkili ve verimli bir güneş enerjisi dönüşümü sağlanması için işlevsel bir rol oynar.

Fotovoltaik moduller güneş enerjisini doğrudan elektriğe dönüştürebilir ve genellikle imalatta kullanılan enerjiyi dengelemeye yetecek gücü iki senede üretir.

Başka bir deyişe, 30 yıllık bir zamanda, bir güneş paneli kullanılan enerji miktarını 15 kez üretebilir.

  • Konsantre Güneş Enerjisi Teknolojisi / Consantrated Solar Power Technology

Konsantre güneş enerjisi teknolojisinde konsantre günışığı için güneş aynaları kullanılır.

Yoğun güneş ışığı doğrudan bir türbin aracılığıyla elektrik üreten ısı transfer malzemesine , veya ışığı elektriğe dönüştüren yüksek performanslı bir fotovoltaik hücreye yönlendirilebilir.

Konsantre güneş enerjisi sistemleri direkt gün ışığına ihtiyaç duyar ve genellikle bir eksen takip sistemi ile gün içinde güneşin hareketlerini takip eder.

Tipik örnekleri, Parabolik oluklar ve heliostat güç kuleleridir.

Yüksek performanslı güneş aynaları, yüksek performanslı düşük demirli camlar üzerine metalik reflekte kaplamalar ve hava koşullarıne karşı koruyucu boyalar uygulanarak imal edilir.

Güneş ışığı ısı transfer malzemesine ulaşmadan düşük demirli camın içinden iki kere geçmesi gerektiğinden bu uygulama için Pilkington Optiwhite™ S, Pilkington Microwhite™ veya low iron NSG TEC™Sodium Block gibi çok yüksek ışık geçirgenliği olan ve düşük emiciliği olan camlar kullanılmalıdır.

  • Kristalin Silikon Fotovoltaikler/ Crystalline Silicon Photovoltaics

Kristalin silikon fotovoltaik en yaygın kullanılan fotovoltaik teknolojisidir.

Kristalin silikon fotovoltaikler mikroelektronik teknoloji kullanılarak geliştirilmiş, kristalin siilikon güneş hücreleri kullanılarak üretilen modülerdir.

Kristalin silikon güneş hücreleri

Kristalin silikon fotovoltaiklerde kullanılan iki tip kristalin silikon güneş hücresi vardır:Mono-kristalin silikon, Multi-kristalin silikon

Mono-kristalin silikon güneş hücreleri multi-kristalin silikon güneş hücrelerine göre daha verimlidir.

Kristalin silikon fotovoltaiklerde, güvenilir, hava şartlarina dayanıklı fotovoltaiklerin ütetilmesi için genellikle güneş hücreleri birbirine bağlanır ve sonra sertleştirilmiş yüksek geçirgenliği olan cam lamine edilir.

Bu teknolojide genellikle maksmum güneş radyasyonunun kristalin silikon güneş hücrelerine ulaşmasını sağlamak için Pilkington Sunplus™ gibi düşük demirli sertleştirilmiş formda ve anti reflekte kaplamayla kombine edilmiş camlar kullanılır.

Pilkington Optiwhite™  gibi düşük demirli yüzdürme camlar kullanmakta mümkündür.

  • Solar Termal Kolektörler/ Solar Thermal Collectors

Solar su ısıtma sistemleri genellikle solar termal kolektörlerden, bir su tankından ve birbirine bağlı borulardan ve ısıyı kolektörlerden tanka taşıyacak bir sıvı sisteminden oluşur.

Güneş enerjisi birbirine bağlı borulardan akan suyu ısıtmak için kullanılır.

Su, kişisel ticari ve endüstriyel olmak üzere çeşitli kullanımlar için ısıtılabilir.

Düz-plaka solar termal kolektörler enerji girdisini maksimize eder, hava geçirmez sistemle kapatilan cam kapağın altında koyu soğurucu bir plaka içeren yalıtılmiş bir kutudan oluşur.

Cam kapak plaka, sistemi sert hava şartlarından korurken güneş ışığını iletir.

Bu uygulama için Pilkington Sunplus ve Pilkington OptiWhite gibi sertleştirilmiş ve yüksek geçirgenliği olan camlar idealdir.

  • İnce Film Fotovoltaikler/ Thin Film Photovoltaics

İnce Film fotovoltaik modüller watt başına düşük maliyetle enerji üretir.

Yüksek ölçekli solar çiftlikler ve binaya entegre fotovoltaik (Building İntegrated Photovoltaic-BIPV) uygulamalar için idealdir.

Üretilen kalıcı enerjiden yalnızca yüksek ısılarda değil aynı zamanda bulutlu günlerde ve dar güneş açılarında da fayda sağlar.

Binaya entegre fotovoltaik uygulamalarda, ince film fotovoltaikler harika bir estetik sunar.

Kristalin Silikon fotovoltaiklerle karşılaştırıldığında ince film fotovoltaikler kısmi gölgeler altında da nispeten küçük bir enerji çıkışından fayda sağlayabilirler.

Buda İnce Film Fotovoltaik modüllere binalara entegre edilirken büyük bir tasarım esnekliği verir.

İnce Film Fotovoltaikler bir üst şeffaf İletken Oksit (TCO) kaplama cam ve bir arka temas cam arasına sıkışmış son derece ince ışığa duyarlı katman yığınından oluşur.

Fotovoltaik katmanlar, NSG TEC gibi Şeffaf İletken Oksit (TCO) kaplama bir cam ve Pilkington Optifloat gibi standart veya termal olarak güçlendirilmiş düşük maliyetli bir destek malzemesi arasında lamine edilir.

NSG TEC™, amorf silikon (a-Si), tandem (art arda dizili) (a-Si/μ-Si)- amorf ve microkristalin silikonun kombinasyonu, cadmium telluride (CdTe), bakır indium (gallium) diselenide (CIS, CIGS) ve boyaya duyarlı güneş hücreleri (DSSC)ni kapsayan bir çok ince film fotovoltaik teknolojisinde kullanılabilir.

Pilkinton OptiWhite™ çeşitleri de TCO depozisyonuna baz olarak veya CIS ve CIG ince film fotovoltaiklerin üst tabak plakası olarak kullanılabilir.