s

MetCamUygarlık tarihinin ilk döneminden başlayarak gündelik yaşamın en vazgeçilmez gereklerinden biri olan cam, çağdaş teknolojinin verileri, modern mimarinin gereksinmeleri ile yepyeni bir boyut kazanmıştır.

Günümüzde cam, inşaatı bütünleyen bir ara mal olma düzeyini aşmış, inşaat maliyetlerini düşürücü, yapıların değerini artırıcı, çok yönlü tasarruf ve yüksek performans sağlayıcı yeni işlevler kazanmıştır.

20 yılı aşkın deneyimi ile Met Cam, camda teknolojik her türlü gelişmeyi günü gününe takip ederek, tüm gelişmeleri ABD ve Avrupa ile eşzamanlı olarak Türkiye pazarına sunmaktadır.

Dünya Cam Devi Pilkington firmasının Türkiye Acentesi olan Cameks firması Met Cam’ın kardeş kuruluşudur. Pilkington teknolojisinin tüm imkânları kullanılarak cam konusunda olabilecek her türlü teknik destek Met Cam tarafından sağlanmaktadır.